เข้าสู่ระบบ

วิสัยทัศน์... สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ด้านบริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีมาตราฐานครอบคลุมและเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี || || ค่านิยม... จิตอาสา ทำงานเป็นทีม โปร่งใส่ ใฝ่รู้ เป็นแบบอย่างสุขภาพดี || ||

IMAGE การตรวจสอบปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น ระบบVDO Conference กระทรวงสาธารณสุข
Wednesday, 29 October 2557
ระบบ VDO Conference (POLYCOM) :: เป็นระบบที่ใช้งานบนเครือข่ายภายใน INTRANET เพื่อใช้ในการประชุมทางไกลสําหรับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ทั่วประเทศ สามารถแสดงหน้าจอพร้อมกันสูงสุด 16 จอ... Read More...
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Thursday, 18 September 2557
องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง การถอดบทเรียน "เทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์" จาก- นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์- นายบุญนาค... Read More...
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้
Tuesday, 01 April 2557
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ กลุ่ม วิชาการ ชื่อวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ... Read More...

 


ศูนย์เทคโนฯ
สำนักสารนิเทศ
สำนักวิชาการสาธารณสุข
สำนักการสาธารณสุขระหว่างป
กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.
กลุ่มคลังและพัสดุ
กลุ่มประกันสุขภาพ
สำนักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานบริหารโครงการฯ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยฯ

..

..


 

Search

481812
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
152
751
1990
471963
18769
8924
481812

Your IP: 54.166.122.65
Server Time: 2014-12-23 03:38:39

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข