เข้าสู่ระบบ

วิสัยทัศน์... สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ด้านบริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีมาตราฐานครอบคลุมและเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี || || ค่านิยม... จิตอาสา ทำงานเป็นทีม โปร่งใส่ ใฝ่รู้ เป็นแบบอย่างสุขภาพดี || ||

แผนการจัดการความรู้ปี 2558
Monday, 14 September 2558
การจัดการความรู้ปี 2558 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (คลิก) เข้าไปที่เว๊ปไซค์ "กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง" เลือนลงด้านล่าง ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เลือก "แผนการจัดการความรู้ปี 2558... Read More...
IMAGE กลุ่มเสริมสร้างวินัย
Tuesday, 13 October 2558
  ดาวน์โหลดเนื้อหา กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ Read More...
IMAGE กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
Tuesday, 13 October 2558
  ดาวน์โหลดเอกสาร กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ Read More...
กลุ่มเสริมสร้างวินัย
Wednesday, 30 September 2558
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM/แผน/โครงการ Read More...
รูปแบบการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนางานระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอด้วยกระบวนการ APPRECIATION INQUIRY
Thursday, 08 October 2558
รูปแบบการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนางานระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอด้วยกระบวนการ APPRECIATION INQUIRY คลิก Read More...
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้
Tuesday, 01 April 2557
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ กลุ่ม วิชาการ ชื่อวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ... Read More...

 


ศูนย์เทคโนฯ
สำนักสารนิเทศ
สำนักวิชาการสาธารณสุข
สำนักการสาธารณสุขระหว่างป
กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.
กลุ่มคลังและพัสดุ
กลุ่มประกันสุขภาพ
สำนักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานบริหารโครงการฯ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยฯ

..

..


 

Search

751665
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
104
1299
2115
742287
104
30424
751665

Your IP: 54.146.200.244
Server Time: 2015-12-01 05:23:00

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข