เข้าสู่ระบบ

วิสัยทัศน์... สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ด้านบริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีมาตราฐานครอบคลุมและเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี || || ค่านิยม... จิตอาสา ทำงานเป็นทีม โปร่งใส่ ใฝ่รู้ เป็นแบบอย่างสุขภาพดี || ||

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย
Friday, 02 May 2557
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย ดูรายละเอียด เข้าดูข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มกฎหมาย คลิก Read More...
คู่มือระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญารับทุนและสัญญาลาศึกษา
Thursday, 24 April 2557
คู่มือระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญารับทุนและสัญญาลาศึกษา ดูรายละเอียด เข้าดูข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มกฎหมาย คลิก Read More...
IMAGE หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานภาครัฐ
Friday, 14 March 2557
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ได้พิจารณาเรื่องหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐแล้ว มีมติเห็นชอบตามมติ ก.พ.ร.ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๒๖มกราคม ๒๕๕๐... Read More...
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้
Tuesday, 01 April 2557
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ กลุ่ม วิชาการ ชื่อวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ... Read More...

 


ศูนย์เทคโนฯ
สำนักสารนิเทศ
สำนักวิชาการสาธารณสุข
สำนักการสาธารณสุขระหว่างป
กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.
กลุ่มคลังและพัสดุ
กลุ่มประกันสุขภาพ
สำนักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานบริหารโครงการฯ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยฯ

..

..


 

Search

406092
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
826
1108
2767
396551
14642
22690
406092

Your IP: 54.89.92.161
Server Time: 2014-09-16 15:27:20

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข