เข้าสู่ระบบ

วิสัยทัศน์... สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ด้านบริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีมาตราฐานครอบคลุมและเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี || || ค่านิยม... จิตอาสา ทำงานเป็นทีม โปร่งใส่ ใฝ่รู้ เป็นแบบอย่างสุขภาพดี || ||

IMAGE รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปี 2557
Tuesday, 16 June 2558
  รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปี 2557       Read More...
IMAGE การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
Tuesday, 16 June 2558
วัตถุประสงค์ - เข้าใจหลักการและขันตอนการจัดการความรู้ - ปรับแนวคิดให้เห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมในการ จัดการความร้เพื#อไปใช้ในการทํางาน  - เรียนร้แนวทางในการกําหนดขอบเขต KM (KM... Read More...
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
Friday, 24 April 2558
  คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   คลิก! ดาวน์โหลดเอกสาร        Read More...
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้
Tuesday, 01 April 2557
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ กลุ่ม วิชาการ ชื่อวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ... Read More...

 


ศูนย์เทคโนฯ
สำนักสารนิเทศ
สำนักวิชาการสาธารณสุข
สำนักการสาธารณสุขระหว่างป
กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.
กลุ่มคลังและพัสดุ
กลุ่มประกันสุขภาพ
สำนักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานบริหารโครงการฯ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยฯ

..

..


 

Search

619823
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
474
763
474
614550
3480
21770
619823

Your IP: 54.224.17.178
Server Time: 2015-07-05 21:57:35

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข