เข้าสู่ระบบ

ด้านทันตสาธารณสุข

 

ด้านทันตสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2590 1699  โทรสาร  0 2590 1704

ชื่อ-นามสกุล : ทพ.ศิริชัย ชูประวัติ
   
ตำแหน่ง :  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านทันตกรรม

หน่วยงาน : สำนักวิชาการสาธารณสุข

ความเชี่ยวชาญ / ความสามารถพิเศษ อาจารย์พิเศษหลักสูตรทันตแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล , จุฬาลงกรณ์ , มหาวิทยาลัย , กองทันตกรรม กรมอนามัย ฯลฯ

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข