เข้าสู่ระบบ

ด้านสาธาณสุขต่างประเทศ

 

ด้านสาธาณสุขต่างประเทศ  โทรศัพท์ 0 2590 1373  โทรสาร  0 2590 1374

ชื่อ-นามสกุล : คุณทันตแพทย์หญิงโสภิดา  ชวนิชกุล

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการกลุ่มการสาธารณสุขต่างประเทศ

หน่วยงาน : กลุ่มการสาธารณสุขต่างประเทศ

ความเชี่ยวชาญ / ความสามารถพิเศษ : ด้านการสาธารณสุขต่างประเทศ  

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข