เข้าสู่ระบบ

ทำความรู้จักกับ "พนักงานกระทรวงสาธารณสุข"

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพิเศษ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ด้แก่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจำซึ่งเป็นภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนทั่วไปของหน่วยบริการในด้านงานเทคนิค งานบริการ งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขพิเศษ ได้แก่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของหน่วยบริการ หรือมีความจำเป็นต้องใช้บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว และไม่สามารถหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยบริการได้

อ่านต่อ ส่วนที่ 1  ประเภท ลักษณะงาน บทเฉพาะกาล

อ่านต่อ ส่วนที่ 2  อัตรากำลัง การจ้าง การสรรหา

อ่านต่อ ส่วนที่ 3  สิทธิประโยชน์

อ่านต่อ ส่วนที่ 4  ข้อกำหนดการใช้สิทธิการลา

อ่านต่อ ส่วนที่ 5  ตารางเปรียบเทียบข้าราชการกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ ส่วนที่ 6  ค่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลาออก การบรรจุ

...สวัสดีค่ะ...

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข