เข้าสู่ระบบ

สัญญาประนีประนอมยอมความกรณีมีข้อพิพาททางการแพทย์

สัญญาประนีประนอมยอมความ กรณีมีข้อพิพาททางการแพทย์ ดูรายละเอียด

เข้าดูข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มกฎหมาย คลิก

ข้อปฏิบัติสำหรับแพทย์ กรณีเกิดข้อพิพาทในการให้บริการด้านสาธารณสุข

ข้อปฏิบัติสำหรับแพทย์ กรณีเกิดข้อพิพาทในการให้บริการด้านสาธารณสุข ดูรายละเอียด

เข้าดูข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มกฎหมาย คลิก

การเปิดเผยความลับของผู้ป่วย

การเปิดเผยความลับของผู้ป่วย ดูรายละเอียด

เข้าดูข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มกฎหมาย คลิก

คู่มือกฎหมายและคดีทางการแพทย์

คู่มือกฎหมายและคดีทางการแพทย์  ดูรายละเอียด

เข้าดูข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มกฎหมาย คลิก

จดหมายข่าวกลุ่มกฎหมาย ประจำเดือนตุลาคม 2555

จดหมายข่าวกลุ่มกฎหมาย ประจำเดือนตุลาคม 2555 ดูรายละเอียด

 เข้าดูข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มกฎหมาย คลิก

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข