เข้าสู่ระบบ

ผลการดำเนินงานจัดการความรู้กลุ่มประกันสุขภาพ ปี 58

 

เรียน ผู้รับผิดชอบงาน KM  

 

    เนื่องจากกลุ่มประกันสุขภาพมีการปรับเปลี่ยนภารกิจโครงสร้าง  เปลี่ยนผู้บริหาร และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน KM ใหม่

จึงขอส่งหลักฐานการดำเนินงาน ได้แก่ คณะทำงาน , หัวข้อที่จะดำเนินการ การจัดการความรู้

       

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

  

                                             นงลักษณ์ ยะสะกะ  เป็นผู้รับผิดชอบ

 

 

 

 

บนทกหวขอการจดการ KM

                 บนทกแจงรายชอคณะทำงาน KMรายชอคณะทำงาน KM

กลุ่มประกันสุขภาพ

จดหมายข่าวกลุ่มประกันสุขภาพ ประจำเดือนมกราคม 2556

"ทิศทางพัฒนาการจัดการการคลังระบบประกันสุขภาพ"

การคลังระบบประกันสุขภาพ คลิกที่นี่

จดหมายข่าวกลุ่มประกันสุขภาพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

"ทิศทางพัฒนาการจัดการการคลังระบบประกันสุขภาพ"

การคลังระบบประกันสุขภาพ คลิกที่นี่

จดหมายข่าวกลุ่มประกันสุขภาพ ประจำเดือนมีนาคม 2556

"ทิศทางพัฒนาการจัดการการคลังระบบประกันสุขภาพ"

การคลังระบบประกันสุขภาพ คลิกที่นี่

 

 

 

กลุ่มประกันสุขภาพ

คู่มือบัญชี คลิก

กลุ่มประกันสุขภาพ

จดหมายข่าวกลุ่มประกันสุขภาพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

 

http://203.157.12.21/higthai/later/0256.pdf

กลุ่มประกันสุขภาพ

 

จดหมายข่าวกลุ่มประกันสุขภาพ ประจำเดือนมกราคม 2556

http://203.157.12.21/higthai/later/0156.pdf

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข