เข้าสู่ระบบ

โปรแกรมสำหรับรวมแฟ้มข้อมูล และตรวจสอบคุณภาพข้อมูลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

http://bps.ops.moph.go.th/KM/AuditSET.pdf

คู่มือบันทึกเวชระเบียนสำหรับแพทย์

คู่มือพื้นฐานความรู้สุขภาพสู่เศรษฐกิจ

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข