บทบาทผู้ตรวจสอบภายใน "ตำรวจลับสู่ที่ปรึกษา"

บทบาทผู้ตรวจสอบภายใน "ตำรวจลับสู่ที่ปรึกษา" สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  คลิก!!