เข้าสู่ระบบ

คู่มือการเสนอระเบียบวาระด้านสุขภาพเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการภูมิภาคองค์การอนามัยโลก

 

อ่านหรือดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการเสนอระเบียบวาระด้านสุขภาพเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการภูมิภาคองค์การอนามัยโลก คลิกที่นี่

 

แนวทางการจัดประชุมระหว่างประเทศ

 

อ่านหรือต้องการดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดประชุมระหว่างประเทศ คลิก 

รายงานการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 

เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ ณ บรูไน ดารุสซาลาม

อ่านเพิ่มเติม: รายงานการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

กลไกติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายระดับสูงและรองรับบริบทของการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจกระทรวงสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม: กลไกติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

กลไกความร่วมมืออาเซียน (ต่อ)

 

กระทรวงสาธารณสุขกับกลไกการดำเนินงานอาเซียน

กลไกความร่วมมือด้านสาธารณสุขภายใต้กรอบอาเซียน 3 ระดับ คือ ระดับรัฐมนตรี ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับคณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญ

 

อ่านเพิ่มเติม: กลไกความร่วมมืออาเซียน (ต่อ)

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข