เข้าสู่ระบบ

การให้การทางวาจา (oral hearings) ในกรณีคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505

 

รับทราบรายละเอียดการให้การทางวาจา (oral hearings) ในกรณีคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505

ระหว่างวันที่ 15 - 19 เมษายน 2556 ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ : International Court of Justice (ศาลโลก) ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ทาง www.phraviharn.org หรือ www.mfa.go.th/phraviharn

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข