เข้าสู่ระบบ

กลไกความร่วมมืออาเซียน (ตอนที่ 1)

 

กลไกความร่วมมือของอาเซียนมีการดำเนินการอย่างสอดคล้องกับการดำเนินการในระดับประเทศ ซึ่งไทยได้ปรับบทบาทภารกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินกลไกการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เช่นกัน

 

อ่านเพิ่มเติม: กลไกความร่วมมืออาเซียน (ตอนที่ 1)

การให้การทางวาจา (oral hearings) ในกรณีคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505

 

รับทราบรายละเอียดการให้การทางวาจา (oral hearings) ในกรณีคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505

อ่านเพิ่มเติม: การให้การทางวาจา (oral hearings) ในกรณีคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

 

 

กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๑๔๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน

ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 24 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2534 ในฐานะแขกของรัฐบาลมาเลเซีย นับเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน ซึ่งในปี 2539 จีนได้รับสถานะเป็นคู่เจรจาอย่างเต็มรูปแบบของอาเซียน 

อ่านเพิ่มเติม: ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ตอนที่ 2

 

 

จากตอนที่แล้ว เรารู้จักกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่น่าสนใจไปแล้ว 5 กรอบความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม: ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ตอนที่ 2

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข