เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการความรู้ปี 2558

การจัดการความรู้ปี 2558 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (คลิก)

เข้าไปที่เว๊ปไซค์ "กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง" เลือนลงด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เลือก "แผนการจัดการความรู้ปี 2558 กลุ่มตรวจสอบภายในรดับกระทรวง"

คู่มือการกำกับและติดตามงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง " คลิก!! "

 

ไปที่ " ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร "

 

เลือก " คู่มือการกำกับและติดตามงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในกระทรวงสาธารณสุข "

แนวปฏิบัติการประชุมบริการหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง " คลิก!! "

 

ไปที่ " ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร "

 

เลือก " แนวปฏิบัติการประชุมบริการหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข "

ขอส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในเรื่องเฉพาะกิจ (KM Team สป.)

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง " คลิก!! "

 

ไปที่ "ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร"

 

เลือก "ขอส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในเรื่องเฉพาะกิจ (KM Team สป.)"

แผนจัดการองค์ความรู้ปี 2558

แผนจัดการองค์ความรู้ปี 2558 จากกลุ่มตรวจสอบภายใน 

http://auditor.ops.moph.go.th/

ไปที่ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข