เข้าสู่ระบบ

แผนจัดการองค์ความรู้ปี 2558

แผนจัดการองค์ความรู้ปี 2558 จากกลุ่มตรวจสอบภายใน 

http://auditor.ops.moph.go.th/

ไปที่ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข