แนวปฏิบัติการประชุมบริการหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง " คลิก!! "

 

ไปที่ " ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร "

 

เลือก " แนวปฏิบัติการประชุมบริการหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข "