เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการความรู้ปี 2558

การจัดการความรู้ปี 2558 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (คลิก)

เข้าไปที่เว๊ปไซค์ "กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง" เลือนลงด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เลือก "แผนการจัดการความรู้ปี 2558 กลุ่มตรวจสอบภายในรดับกระทรวง"

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข