แผนการจัดการความรู้ปี 2558

การจัดการความรู้ปี 2558 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (คลิก)

เข้าไปที่เว๊ปไซค์ "กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง" เลือนลงด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เลือก "แผนการจัดการความรู้ปี 2558 กลุ่มตรวจสอบภายในรดับกระทรวง"