เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ฉบับแก้ไข)

แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ฉบับแก้ไข) 

แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

วิธีการใช้งานโปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money 3.0 (ฉบับย่อ)

วิธีการใช้งานโปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money 3.0 (ฉบับย่อ)

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายละเอียด Click..

 


 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

 

อ่านเพิ่มเติม: การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข