เข้าสู่ระบบ

ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการจัดการความรู้

รายงานประจำปี 2558

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ www.kmmoph.com

***ตัวอย่าง...บทคัดย่อองค์ความรู้เด่น

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

การเขียนบทความวิชาการที่มีคุณภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร http://www.kmmoph.com/th-th/ คลังความรู้

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข