เข้าสู่ระบบ

ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

คู่มือการประเมินผลการจัดการความรู้ กระทรวงสาธารณสุข

 

หน่วยงานระดับกรมและเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ2560

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข