เข้าสู่ระบบ

กลุ่มคลังและพัสดุ

คู่มือยืมเงินและเบิกจ่ายงบประมาณ (แก้ไข 2557) http://203.157.5.230/web_finance/detail_topic1.php?isbn=126&topic=7

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มคลังและพัสดุ

คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ

คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ

คู่มือการปฏิบัติงานe-GP วิธีตกลงราคา

คู่มือการปฏิับัติงานe-GP วิธีตกลงราคา กลุ่มคลังและพัสดุ คลิกที่นี่

แนวทางการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินสป.ส่วนกลาง

แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน สป.ส่วนกลาง คลิกที่นี่

การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาเด็กแรกเกิด

กรมบัญชีกลาง

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข