เข้าสู่ระบบ

องค์ประกอบของข่าว + การเขียนข่าว

องค์ประกอบของข่าว

การเขียนข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์หรือสารที่จะสื่อออกไปยังสื่อมวลชนควรมีสาระสำคัญหรือองค์ประกอบ ที่เรียกว่า 5 W 1 H ดังต่อไปนี้-:

1. ใคร (Who) ใครคือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าว

2. ทำอะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระทำหรือเหตุการณ์ใดที่สำคัญ

3. ที่ไหน (Where) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นที่ไหน

4. เมื่อไร (When) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นวัน เวลาใด

5. ทำไมและอย่างไร ( Why and How) ทำไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

 

ขั้นตอนในการเขียนข่าว

การเขียนข่าวผู้เขียนควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้-:

1. หาข้อมูล โดยการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์

2. วางแผนการเขียนศึกษากลุ่มเป้าหมายและนโยบายของสื่อที่จะส่งเผยแพร่

3. ร่างเนื้อหา รูปแบบ ภาษา ทบทวน

4. ประเมินผล โดยการอ่านทบทวนด้วยตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยอ่าน

 


 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข