เข้าสู่ระบบ

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักสารนิเทศ

   คู่มือแผนพัฒนาบุคลากรสำนักสารนิเทศ ปี2556 http://www.moph.go.th/ops/iprg/e_doc.php?id=53

สาร สธ ฉบับเดือนมิถุนายน 2556

สาร สธ ฉบับเดือนมิถุนายน 2556http://www.moph.go.th/ops/iprg/book/0av9hezwxyfw.pdf

สาร สธ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

http://www.moph.go.th/ops/iprg/book/mv9t3n9lmrcx.pdf

สาร สธ ฉบับเดือนเมษายน 2556

http://www.moph.go.th/ops/iprg/book/rsxm4wtun5pu.pdf

สาร สธ ฉบับเดือนมีนาคม 2556

สาร สธ ฉบับเดือนมีนาคม 2556 http://www.moph.go.th/ops/iprg/book/hizglarc2ibc.pdf

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข