เข้าสู่ระบบ

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ของสำนักตรวจและประเมิณผล ประจำปี 2558

รายละเอียดคลิก

องค์ความรู้เรื่องการกำกับ ติดตามและประเมินผลในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อทิศทางการขับเคลื่อนงานองค์กรของสำนักตรวจและประเมินผล

การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อทิศทางการขับเคลื่อนงานองค์กรของสำนักตรวจและประเมินผล สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิก!!

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักตรวจและประเมินผล

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักตรวจและประเมินผล สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิก!!

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข