การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อทิศทางการขับเคลื่อนงานองค์กรของสำนักตรวจและประเมินผล

การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อทิศทางการขับเคลื่อนงานองค์กรของสำนักตรวจและประเมินผล สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิก!!