การพัฒนาโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอกซ์เซลเพื่อใช้ปรับขนาดยาโรคเรื้อรัง ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไตบกพร่อง Microsoft Excel development for dosing adjustment of chronic disease drugs in diabetic patient with renal impairment

สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่นี่!!คลิ๊ก