เข้าสู่ระบบ

คู่มือ 5ส

คู่มือ 5ส

Happy work place

Happy work place สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ควรปฏิบัติตนอย่างไร..ให้การเข้าเฝ้าฯ ถูกต้อง เรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติ

ควรปฏิบัติตนอย่างไร...ให้การเข้าเฝ้าฯ ถูกต้อง เรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติ คลิก!!

 


 

พระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

        หน่วยงานของรัฐและเอกชนต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เมื่อประชาชนใช้สิทธิ์ในการขอดูข้อมูลของราชการ จะทราบได้ว่า เอกสารใดเปิดเผยได้เอกสารใดเปิดเผยไม่ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

 


 

 

ความหมายของ Service Mind

 

ความหมายของ Service Mind

        ในปัจจุบันนี้ ทุกท่านคงจะได้ยินคำว่า “การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี” หรือคำว่า Service Mind อยู่เป็นประจำ หลายคนก็เข้าใจดีหลายคนก็ยังคงงุนงงสงสัยว่าที่จริงแล้ว หนังสือหลายเล่มพบว่าได้ให้ความหมายของคำว่า การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี หรือคำว่า “Service Mind” ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันว่า การที่จะทำให้คนมีจิตใจในการให้บริการต้องนำเอาคำว่า “Service” มาเป็นปรัชญา

        โดยแยกอักษรของ คำว่า “Service” ออกเป็นความหมายดังนี้
S = Smile (อ่านว่า สม้าย) แปลว่า ยิ้มแย้ม
E = enthusiasm (อ่านว่า เอ่นทู้ซิแอ่สซึม) แปลว่า ความกระตือรือร้น
R = rapidness (อ่านว่า เร้ปปิดเนส) แปลว่า ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ
V = value (อ่านว่า ว้าลลู) แปลว่า มีคุณค่า
I = impression (อ่านว่า อิมเพริ้สเซน) แปลว่า ความประทับใจ
C = courtesy (อ่านว่า เค้อติซี) แปลว่า มีความสุภาพอ่อนโยน
E = endurance (อ่านว่า เอนดู้เรน) แปลว่า ความอดทน เก็บอารมณ์

อ่านเพิ่มเติม: ความหมายของ Service Mind

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข