เข้าสู่ระบบ

พระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

        หน่วยงานของรัฐและเอกชนต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เมื่อประชาชนใช้สิทธิ์ในการขอดูข้อมูลของราชการ จะทราบได้ว่า เอกสารใดเปิดเผยได้เอกสารใดเปิดเผยไม่ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

 


 

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข