ควรปฏิบัติตนอย่างไร..ให้การเข้าเฝ้าฯ ถูกต้อง เรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติ

ควรปฏิบัติตนอย่างไร...ให้การเข้าเฝ้าฯ ถูกต้อง เรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติ คลิก!!