เข้าสู่ระบบ

ผังขั้นตอนกระบวนการทำงาน1. กระบวนการตอบรับการประชุม (Admin)  (คลิกดูรายละเอียด)

2. กระบวนการระงับบริการ IP Address กรณีก่อกวนเครือข่ายสารสนเทศ (คลิกดูรายละเอียด)

3. กระบวนการการพัฒนาข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คลิกดูรายละเอียด)  

4. กระบวนการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (คลิกดูรายละเอียด)

5..การทำงานของการขอสนับสนุน Virtualization(VM) moph ภายในกระทรวง (คลิกรายละเอียด)

 


 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข