ผังขั้นตอนกระบวนการทำงาน1. กระบวนการตอบรับการประชุม (Admin)  (คลิกดูรายละเอียด)

2. กระบวนการระงับบริการ IP Address กรณีก่อกวนเครือข่ายสารสนเทศ (คลิกดูรายละเอียด)

3. กระบวนการการพัฒนาข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คลิกดูรายละเอียด)  

4. กระบวนการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (คลิกดูรายละเอียด)

5..การทำงานของการขอสนับสนุน Virtualization(VM) moph ภายในกระทรวง (คลิกรายละเอียด)