เข้าสู่ระบบ

ดีแทค ชี้ให้เห็น “ภัยอินเทอร์เน็ตที่เด็กไม่พร้อมรับมือ”

            สำหรับประเทศไทย จากผลสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตในปีพ.ศ. 2557 โดยจากสำนักสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ก็พบว่ามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 69.7 และรองลงมาคือ กลุ่มอายุ 6-14 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองกลุ่มหลักคือเยาวชนและเด็กที่เมื่อมีการเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตสูง หากไม่มีความรู้และคุณลักษณะนิสัยที่ดีเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภัยที่มาพร้อมการใช้อินเทอร์เน็ตได้สูงเฉกเช่นกันเดียวกัน โดยเฉพาะเด็กอายุระหว่าง 9-11 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญมากเนื่องจากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งสมอง จิตใจ และอารมณ์ ในขณะเดียวกันก็เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง เริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง จึงจัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด  อ่านเพิ่มเติม    

 


 

การตรวจสอบปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น ระบบVDO Conference กระทรวงสาธารณสุข

ระบบ VDO Conference (POLYCOM) :: เป็นระบบที่ใช้งานบนเครือข่ายภายใน INTRANET เพื่อ
ใช้ในการประชุมทางไกลสําหรับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ทั่วประเทศ สามารถแสดงหน้าจอพร้อม
กันสูงสุด 16 จอ และประชุมพร้อมกัน (สื่อสารสองทาง) ได้ 80 users ด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ HD
การใช้งานที่ผ่านยังคงพบว่า บางหน่วยงานยัมีปัญหาในการใช้งานอยู่บ้าง จึงได้รวบรวมปัญหาและ
วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้ใช้งาน โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าวจาก
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ เจ้าหน้าที่ด้าน IT สสจ.อยุธยา และ
สสจ.สุโขทัย มาจัดทําองค์ความรู้ในการตรวจสอบปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น แบ่งออกเป็น 4 ด้าน  << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

 


 

หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานภาครัฐ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ได้พิจารณาเรื่องหลักการ
จำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐแล้ว มีมติเห็นชอบตามมติ ก.พ.ร.ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่องหลักเกณฑ์การจำแนกประเภท
หน่วยงานของรัฐ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นและข้อสังเกตของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสำนักงบประมาณ ไปพิจารณาด้วย

[อ่านรายละเอียด]

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ

 

 

moph2 edit

เสกเส้นตารางใน Word ให้หายไปใน 1 วินาที!

 

 

          โดยปกติแล้วเวลาจะเอาเส้นขอบตารางออกก็จะต้องลากแถบดำคลุมตารางทั้งหมด  แล้วกดปุ่ม No border ใช่ไหมคะ  แต่จริงๆแล้วมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นในการเสกให้เส้นขอบตารางหายวับไปกับตา  ด้วยการคลิกตรงส่วนไหนก็ได้ในตาราง  แล้วกดปุ่มCTRL+ALT+U  เจ้าเส้นขอบตารางก็จะหายไปในพริบตาราวกับร่ายมนตร์!!  …ลองเอาไปเล่นดูนะคะ

 

แหล่งที่มา  :  http://www.arip.co.th  ข่าวไอที ทิป-เทคนิค คอมพิวเตอร์

Internet of Things เมื่อสิ่งของทุกชนิด “ต่อเน็ตและคุยกันเอง”

  

  

คอลัมน์ตอนแรกของปี 2557 ช่วงที่วงการไอทียังไม่ค่อยมีข่าวคราวมากนัก ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้แนะนำแนวคิดคำว่า Internet of Things ซึ่งคุณผู้อ่านจะได้ยินคำนี้บ่อยขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตอันใกล้ครับ

ความหมายของ Internet of Things (หรือบางที่เรียก Internet of Everything) แปลตรงตัวแบบกำปั้นทุบดินว่า “อินเทอร์เน็ตสำหรับสิ่งของ” (บางแห่งเรียก M2M ย่อมาจาก machine to machine)
แต่ถ้าจะอธิบายให้รู้เรื่องนี่ยาวเลยครับ

ต้องย้อนความก่อนว่า อินเทอร์เน็ตที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ เป็นอินเทอร์เน็ตที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาสำหรับ “คน” เป็นสำคัญ

เอาง่ายๆ ว่าเราส่งอีเมลหากัน หรือแชตคุยกัน ต้นทางและปลายทางคือ “คน” โดยมีคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ สายไฟ สายไฟเบอร์ ฯลฯ ทำหน้าที่เป็นแค่ “ตัวกลาง” ในการส่งข้อมูลเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม: Internet of Things เมื่อสิ่งของทุกชนิด “ต่อเน็ตและคุยกันเอง”

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข